analogno


analogno
adv (i analogno tome) by analogy, by the same analogy, by this analogy, analogously analognost/analogousness, analogy; correspondence
* * *
• analogously
• analogue

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

 • analogno — ȁnalogno pril. DEFINICIJA na analogan način; istovrsno ETIMOLOGIJA vidi analogija …   Hrvatski jezični portal

 • dijeljenje — dijéljēnje sr DEFINICIJA 1. <gl. im.>, v. dijeliti 2. mat. binarna operacija na realnim brojevima: zadanim brojevima a i b pri čemu b nije 0, dijeljenjem se pridružuje realni broj c takav da je a = b·c označava se s a: b = c (dividend,… …   Hrvatski jezični portal

 • analógen — gna o prid. (ọ̑) nanašajoč se na analogijo, podoben: analogen pojav, razvoj; moje stališče je analogno njegovemu / analogno sklepanje sklepanje po analogiji ♦ biol. analogni organi po funkciji podobni organi različnega nastanka in zgradbe …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

 • dijéljēnje — sr 1. {{001f}}〈gl. im.〉, {{c=1}}v. {{ref}}dijeliti{{/ref}} 2. {{001f}}mat. binarna operacija na realnim brojevima: zadanim brojevima a i b pri čemu b nije 0, dijeljenjem se pridružuje realni broj c takav da je a = b{{tag1=0}}⋅ {{/tag1}}c označava …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • dı̏gitālno — pril. na digitalan način [prikazati ∼], opr. analogno …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • kvàdrātnī — kvàdrātn|ī prid. 1. {{001f}}koji je u obliku kvadrata; kvadratičan 2. {{001f}}mat. koji je dignut na drugu potenciju, tj. pomnožen sam sobom; četvorni ∆ {{001f}}∼a jednadžba mat. algebarska jednadžba drugoga stupnja; ∼a prizma prizma čija je baza …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • mjȅsēc — m 〈V ēče, G mn mjesécī/ ā〉 1. {{001f}}(Mjesec) astron. nebesko tijelo koje kruži oko Zemlje, prirodni Zemljin satelit [iskrcati se na ∼; na ∼u] 2. {{001f}}satelit drugoga planeta [Jupiterov ∼] 3. {{001f}}a. {{001f}}vrijeme za koje Mjesec jednom… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • paralèlnōst — ž mat. u euklidskoj geometriji, relacija među pravcima u istoj ravnini koji se ili podudaraju ili nemaju zajedničkih točaka; analogno vrijedi i u prostoru za paralelnost dviju ravnina te pravca i ravnine; usporednost …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • vı̏brafōn — m 1. {{001f}}tehn. sprava za davanje signala 2. {{001f}}glazb. glazbalo iz skupine udaraljki, analogno ksilofonu, s čeličnim pločicama u vodoravno položenom okviru ispod kojih se nalaze rezonatorske cijevi ✧ {{001f}}lat …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • stirol — stìrōl m <G stiróla> DEFINICIJA kem. vinilbenzen C6H5·CH=CH2, bezbojna tekućina aromatična mirisa, polimerizira u plastičnu masu, polistiren, analogno polietilenu, osnovni materijal za proizvodnju umjetnog kaučuka; stiren ETIMOLOGIJA v.… …   Hrvatski jezični portal

 • radijus — rȃdijus (rȃdius) m DEFINICIJA mat. polumjer SINTAGMA radijus akcije, radijus kretanja tehn. udaljenost koju vozilo na kopnu, na moru ili u zraku može prijeći i vratiti se u početni položaj bez dopune goriva; radijus kružnice dužina koja spaja… …   Hrvatski jezični portal